קירות על בניינים

קחטן - אילון מחלף השלום

קחטן - אילון מחלף השלום

מנהרות הכרמל כניסה מת"א

קיר רוקח - נמיר