הצוות

אנשי מכירות

מחלקת כספים

צוות תפעול

 סטודיו נור

  • w-facebook
צח מזרחי

מנהל התקנות שטח Field Implementations manager zach@nur.co.il טלפון ישיר: 03-9082823